Aandrijfas

De aandrijfas brengt het koppel van de motor over van de versnellingsbak of het differentieel naar de wielen. Bovendien moet het alle hoek- en lengteveranderingen compenseren die het gevolg zijn van doorbuiging, compressie en stuurbewegingen

Functie
WAT IS EEN AANDRIJFAS?
De aandrijfas is een onderdeel van moderne auto’s en heeft tot taak het koppel van de motor over te brengen van de versnellingsbak of het differentieel naar de wielen.

Aandrijfassen moeten ook alle hoek- en lengteveranderingen compenseren die worden veroorzaakt door stuurbewegingen en uit- of intrekbewegingen. Daarbij moeten de aandrijfassen zorgen voor een perfecte synchronisatie tussen de gewrichten.

Aandrijfassen voor personenauto’s met voorwielaandrijving bestaan uit de volgende elementen:

Vaste verbinding aan de wielzijde
constante snelheidskoppeling aan de kant van de versnellingsbak
Verbindingsas
Antiblokkeersysteem ring
Trillingsdemper
Het basisontwerp van de vaste kogelkoppeling aan de wielzijde, de zogenaamde “Rzeppa-koppeling”, dateert uit de jaren 1930.

In de meeste gevallen is de koppeling met constante snelheid aan de kant van de transmissie ontworpen als een glijdende koppeling. Hierdoor kan de aandrijfas de beweging van de wielophanging volgen. Bij de vooras (stuuras) moet de wielkoppeling het koppel over een grote hoek (tot 52 graden) doeltreffend overbrengen. Tegelijkertijd zijn de werkingshoeken van de wielkoppelingen op de achteras veel kleiner.

Synchrone aandrijfassen worden tijdens het rijden voortdurend aan maximale belastingen blootgesteld. Naast de grote afbuighoeken en verplaatsingen moeten de koppelingen en balgen bestand zijn tegen temperaturen tussen min 40 °C en plus 120 °C, en tegen toerentallen tot 2.800 omwentelingen per minuut. Om ervoor te zorgen dat zij de vereiste koppels met betrouwbare synchronisatie in alle toerentalbereiken kunnen overbrengen, moeten alle componenten onderhoudsvrij zijn.

Veiligheid
Aandrijfassen en constante snelheidskoppelingen zijn onderdelen van moderne auto’s waar maximale veiligheid belangrijk is. In het algemeen worden aandrijfassen niet beschouwd als typische slijtageonderdelen. Het is echter niet ongewoon dat er een reeks beschadigingen optreedt die in de werkplaats moeten worden hersteld: In de eerste plaats is de ashoes beschadigd door externe schokken, waardoor vet weglekt. Door onvoldoende smering en de daaruit voortvloeiende vervuiling slijten de inwendige onderdelen vervolgens.

OORZAKEN VAN SCHADE
De oorzaken van schade aan de gewrichten aan de wiel- of tandwielzijde zijn, kort samengevat:

slijtage door bedrijfstijd
Schade door defecte moffen
Gebruik van vet van slechte kwaliteit en
Onjuiste behandeling tijdens installatie en verwijdering.


TEKENEN VAN SCHADE
Problemen met de aandrijfas zijn meestal merkbaar aan knarsende of krakende geluiden bij het rijden door scherpe bochten, bij het optrekken of bij sterk samendrukken en terugveren.

Om de veiligheid van het voertuig niet in gevaar te brengen, moet bij het optreden van dergelijke symptomen een gespecialiseerde werkplaats worden geraadpleegd. Specialisten kunnen schade aan de aandrijfas op betrouwbare wijze opsporen en tijdig verhelpen.

Behoud van waarde
Om ervoor te zorgen dat aandrijfassen een zo lang mogelijke levensduur hebben, moeten zij regelmatig door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd. Enerzijds gebeurt dit in het kader van de door de voertuigfabrikant voorgeschreven onderhoudsintervallen. Maar ook de overschakeling van zomer- op winterwielen of omgekeerd biedt een goede gelegenheid om de aandrijfas te controleren.

HET CONTROLEREN VAN DE AANDRIJFHOES
In de werkplaats controleert de specialist of de aandrijfas goed vastzit en schoon is, en of de aandrijfhoes in goede staat verkeren. Een defecte aandrijfhoes moet onmiddellijk worden vervangen. Dit voorkomt schade aan de verbinding door binnendringend vuil of lekkende vetten. Als een manchet al lekt of versleten is, is het heel goed mogelijk dat er al vuil of vocht in de verbinding is binnengedrongen. In geval van twijfel moet niet alleen de beschadigde manchet worden vervangen, maar om veiligheidsredenen het hele gewricht.

BIJZONDER KENMERK VAN TPE-ashoezen
In nieuwere voertuigen zijn de ashoezen hoofdzakelijk gemaakt van TPE. Dit zijn kunststoffen die plastisch kunnen worden vervormd onder invloed van warmte. Voor hen geldt het volgende: een TPE-ashoes mag niet worden vervangen door een rubberen ashoes. Bij het vullen van het vet moet ook rekening worden gehouden met de desbetreffende specificatie. Dit komt omdat hoogwaardige vetten gedurende korte perioden temperaturen tot 160 °C kunnen weerstaan, terwijl standaard smeermiddelen voor verbindingen slechts voor korte perioden op 110 °C zijn berekend. Als standaard smeermiddelen worden gebruikt in een hoogwaardige toepassing, kan het vet gaan uitgassen en uiteindelijk leiden tot totale uitval van de verbinding.

Bescherming van het milieu
Naast nieuw geproduceerde auto-aandrijfassen voor vervangingsdoeleinden, worden ook professioneel gereviseerde aandrijfassen aangeboden. Wanneer gebruikte, meestal defecte aandrijfassen worden gereviseerd, worden de oude onderdelen uit de autowerkplaatsen teruggehaald. In speciale productie-installaties worden zij vakkundig gereviseerd volgens de normen van de oorspronkelijke uitrusting.

In dit proces worden alle bruikbare stalen onderdelen hergebruikt. De oude assen worden geïnspecteerd, gedemonteerd, gereinigd, mechanisch herwerkt en vervolgens opnieuw gemonteerd. Daarbij ontstaan restmaterialen zoals gebruikt vet, metaalspanen of versleten stalen onderdelen. Deze worden op de juiste wijze verwijderd in overeenstemming met de bestaande milieuvoorschriften. Het ombouwproces bespaart een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen en energie en levert een belangrijke bijdrage tot actieve milieubescherming