Dieselroetfilter

Dieselroetfilters hebben tot taak roetdeeltjes en fijn stof in de uitlaatgasstroom van dieselvoertuigen tegen te houden en deze verontreinigende stoffen tijdens de regeneratiefase om te zetten in CO2.

Bescherming van het milieu
Vaste deeltjes zoals roetdeeltjes (PM – Particulate Matter of Black Carbon) worden geproduceerd door onvolledige verbranding. Deze worden voornamelijk geproduceerd door dieselmotoren. De uitstoot van roetdeeltjes heeft invloed op twee factoren. Deze negatieve effecten kunnen echter worden verminderd met retrofitfilters voor auto’s, bestelwagens en campers:

GEZONDHEID
Roetdeeltjes hebben een kankerverwekkende werking: hoe kleiner de roetdeeltjes zijn, hoe gemakkelijker ze in de longen en de bloedbaan en dus in andere organen van het menselijk lichaam terecht kunnen komen.

GLOBAL WARMING
Roetdeeltjes hebben niet alleen een schadelijke invloed op de gezondheid, maar zijn ook verantwoordelijk voor klimaatverandering. Roet is donker/zwart van kleur en absorbeert dus zonlicht en geeft het af als warmte. Het resultaat: de temperatuur van de atmosfeer stijgt. Dit heeft fatale gevolgen, vooral op de Noordpool, omdat roetdeeltjes ijs en gletsjers sneller doen smelten.

Functie
Door hun functie zorgen dieselroetfilters ervoor dat de lucht schoon blijft. Op die manier leveren zij een enorme bijdrage aan de bescherming van het milieu.

DEELTJESFILTERSYSTEMEN
Afhankelijk van de toepassing en de omstandigheden worden verschillende systemen gebruikt. De zogenaamde “gesloten” roetfilter worden gebruikt bij inbouw achteraf in zware bedrijfsvoertuigen. Voor de aanpassing van personenauto’s, bestelwagens of campers worden daarentegen meestal “open” roetfilter gebruikt.

Dieselroetfilters “reinigen” zichzelf voortdurend van het afgezette roet, zijn meestal onderhoudsvrij en gaan een autoleven lang mee. Retrofit-systemen vereisen geen ondersteuning van motormanagement, sensoren en elektronica of toevoeging van additieven voor een effectieve roetvermindering.

FILTERREGENERATIE
De filterregeneratie verloopt als volgt: Wanneer de temperatuur van het uitlaatgas ongeveer 200 °C bereikt, begint de regeneratie, d.w.z. de reiniging, van het filter. Het stikstofdioxide (NO2) dat met behulp van de oxidatiekatalysator wordt gevormd, slaat in op het roet dat zich op de filterzakken afzet. De roetdeeltjes worden geoxideerd en afgebroken; het eerder gevormde NO2 wordt weer gereduceerd tot stikstofmonoxide (NO). Door dit zich voortdurend herhalende chemische proces reinigt het roetfilter zichzelf continu en heeft het geen extra regeneratiehulpmiddelen nodig, zoals ondersteuning van het motormanagement.

STRUCTUUR VAN HET DIESELPARTIKELFILTER

De hete motoruitlaatgassen met de roetdeeltjes worden in het filterhuis op de respectieve filtermaterialen geleid. Daarbij stromen de gasvormige bestanddelen van de uitlaatgassen door de microscopisch fijne poriën van de filterzakken en houden ze de roetdeeltjes met de fijne deeltjes aan hun oppervlak vast. Deze laatste worden afgezet op de afzonderlijke filterzakken.

FILTERREGENERATIE IN COMBINATIESYSTEMEN
Combinatiesystemen hebben een geïntegreerde, stroomopwaartse oxidatiekatalysator of een efficiënte katalytische coating. Wanneer de vereiste uitlaatgastemperatuur van 200 °C is bereikt, zorgen deze ervoor dat een optimale reiniging plaatsvindt.

Behoud van waarde
In veel steden is het groene milieuvignet verplicht voor onbeperkte mobiliteit. Dieselvoertuigen krijgen echter alleen het groene milieusticker als ze aan een bepaalde Euro-uitlaatemissienorm voldoen. Als u een ouder voertuig hebt dat niet aan deze normen voldoet, hoeft u geen afstand te doen van uw auto. In plaats van een nieuwe auto te kopen, kunnen dieselvoertuigen gewoon achteraf worden uitgerust met een roetfilter. Dit is veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuw voertuig en kan worden gedaan bij elke gespecialiseerde werkplaats. Met een roetfilter aan boord voldoen de voertuigen aan de voorschriften in de meeste milieuzones in heel Europa.

Veiligheid
Roetfilters hebben niet alleen tot taak roetdeeltjes tegen te houden en om te zetten in CO2. Deze roetverbranding is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, de verschillende rijcycli en het respectieve motoruitlaatgasconcept van de voertuigfabrikant. Er is nog een andere factor die een rol speelt om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven afscheidingspercentages permanent worden bereikt: de filteroppervlakken en het filtervolume. Filters worden vaak gebruikt in gesloten ruimten. Bij deze speciale voertuigtoepassingen moeten zij ervoor zorgen dat zij de kankerverwekkende deeltjesfracties met ten minste 90 procent verminderen.

Plaats een reactie