Uitlaatspruitstuk

Het uitlaatspruitstuk heeft tot taak de uitlaatgassen van een verbrandingsmotor samen te voegen en naar de katalysator of de turbocompressor te leiden. De naam komt van het gebogen ontwerp om de uitlaatgassen die horizontaal uit de cilinderkop komen naar de onderkant te leiden.

Functie
Als eerste onderdeel van het uitlaatsysteem voegt het uitlaatspruitstuk de uitlaatgassen samen die uit de motorcilinders stromen en leidt ze vervolgens naar de katalysator. Bij motoren met turbolading leidt het uitlaatspruitstuk naar de turbolader.

Het ontwerp van het uitlaatspruitstuk en dat van de aangesloten pijpen hebben een grote invloed op de prestaties en het koppel van de motor.

Door het samenvoegen van de afzonderlijke uitlaatpijpen verhinderen de pulsaties, d.w.z. schommelende drukpieken, die door een cilinder worden uitgestoten, niet dat het uitlaatgas uit een andere cilinder stroomt. In plaats daarvan moet de stroom van uitlaatgassen uit de cilinders worden bevorderd door negatieve drukgolven.

Uitlaatspruitstukken zijn vaak gemaakt van gelegeerd gietijzer, dat bestand is tegen de hoge uitlaattemperaturen. Als alternatief worden ook spruitstukken van roestvrij staal gebruikt.

Veiligheid
Aangezien het uitlaatspruitstuk het eerste onderdeel is dat de uitlaatgassen uit de motor transporteert, is het onderhevig aan hoge thermische belastingen. De grote temperatuurgerelateerde uitzettingen en de daarmee gepaard gaande spanningen die het gevolg zijn van het cyclisch opwarmen en afkoelen, veroorzaken vermoeiing van het materiaal, zodat het onderdeel op een bepaald moment kan bezwijken.

Daarnaast is er de trillingsbelasting. Scheuren in de onderdelen laten hete uitlaatgassen toe in de motorruimte en veroorzaken extra ongewenst geluid. Met de huidige materialen en ontwerpen kan het spruitstuk meestal de hele levensduur van de auto meegaan.

Bescherming van het milieu
Voor een lage uitstoot van verontreinigende stoffen is het belangrijk dat de katalysator snel zijn bedrijfstemperatuur bereikt. De warmtecapaciteit van het uitlaatspruitstuk speelt hierbij een belangrijke rol.

Eenvoudig gezegd: hoe minder massa een spruitstuk heeft, hoe meer warmte er beschikbaar is voor de katalysator in de startfase.

Daarom zijn er ook zogenaamde LSI-uitlaatspruitstukken die bestaan uit dubbelwandig plaatstaal en een dienovereenkomstig lage warmtecapaciteit hebben.

Waardebehoud
Uitlaatspruitstukken moeten worden gemonteerd volgens de specificaties van de voertuigfabrikant. Bij de vervanging ervan moet er ook op worden gelet dat nieuwe pakkingen worden gebruikt om de dichtheid van de uitlaatgassen te garanderen.

Het is ook belangrijk dat de volgende onderdelen in goede staat verkeren en correct zijn geïnstalleerd en bevestigd. Extra belastingen door bijvoorbeeld geschoorde katalysatoren of defecte ontkoppelingselementen moeten worden vermeden.

Plaats een reactie